Utlänningsrätt

Utlänningsärenden är många gånger komplexa och kräver stor kunskap om andra länder och kulturer. Vi bistår dig i ärenden som rör asyl, uppehållstillstånd på grund av arbete, anknytning, studerande eller besökande. Du kan vända dig till oss om du har frågor gällande medborgarskap. Vi biträder även klienter som Migrationsverket har tagit i förvar. I ärenden som rör asylfrågor eller övriga tillståndsfrågor kan du få ett offentligt biträde. Du har möjlighet att för Migrationsverket ange vem du vill ha som offentligt biträde.

Kontakta oss om du vill veta mer eller om vi kan hjälpa dig

Uppsala
018-843 80 00
Mail

Gävle
026-222 70 00
Mail

Sollentuna
08-121 650 00
Mail

Eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.