Familjerätt

Familjerättsliga ärenden är vanligtvis mycket känsliga och utgör ofta ett stort intrång i en persons privatliv. Vi hjälper till med frågor som rör de ekonomiska delarna såsom bodelning, upprättande av testamente, samboavtal och äktenskapsord. Vi bistår dig även vid tvister som rör vårdnad, boende och umgänge. Därtill kan du vända dig till oss vid frågor eller tvister gällande äktenskapsskillnad, underhållsbidrag och arvsfrågor. Vi biträder även klienter i samband med domstols fastställande eller upphävande av faderskap.

Vi åtar oss även uppdrag som rättegångsbiträde/god man i förvaltarskapsärenden. I många familjerättsliga mål kan du använda dig av din hemförsäkrings rättsskydd alternativt kan du under särskilda omständigheter beviljas rättshjälp. Vi hjälper dig med ansökan.

Ring eller skicka ett mejl till oss med din fråga

Gävle
026-222 70 00
Mail

Söderhamn
026-222 70 00
Mail

Sollentuna
08-121 650 00
Mail

Uppsala
018-843 80 00
Mail

Sundsvall
060-17 09 90
Mail

Eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.