Socialrätt

I mål som rör frågor om tvångsvård förordnar domstolen ett offentligt biträde för den som tvångsvården avser. Ett offentligt biträde ska tillvarata sin klients intressen och ge råd och stöd under hela processen.

LVU – Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga

Lagen reglerar tvångsomhändertagande av unga människor under 18 år och i vissa fall även upp till 20 år.

LVM – Lag om vård av missbrukare i vissa fall

Lagen möjliggör sluten tvångsvård av vuxna missbrukare efter beslut av Förvaltningsrätten.

LPT – Lag om psykiatrisk tvångsvård

Lagen möjliggör att en person kan vårdas mot sin vilja med så kallad tvångsvård.

LRV – Lag om rättspsykiatrisk vård

Den som av brottsdomstol överlämnats till sådan vård. I dessa fall är förutsättningen att personen begått ett brott men på grund av allvarlig psykisk störning under tiden brottet gjordes inte kan dömas till fängelse. Även någon som är anhållen, intagen eller ska utredas kan vårdas under LRV.

Ring eller skicka ett mejl till oss med din fråga

Gävle
026-222 70 00
Mail

Söderhamn
026-222 70 00
Mail

Sollentuna
08-121 650 00
Mail

Uppsala
018-843 80 00
Mail

Sundsvall
060-17 09 90
Mail

Eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.