Arvode

I många fall finns möjlighet att få ersättning för hela eller delar av ombudskostnaderna. Vi arbetar för att lösa dina juridiska problem så kostnadseffektivt som möjligt.

Rättsskydd

Rättsskydd ingår normalt i hemförsäkringen. Om du beviljas rättsskydd ersätter försäkringsbolaget merparten av dina juridiska omkostnader samt motpartens kostnader om du blir skyldig att betala dessa. Självrisken, som beräknas individuellt, måste du själv bekosta.

Rättshjälp

Om du saknar hemförsäkring eller om rättsskyddet inte kan tas i anspråk kan man ansöka om statlig rättshjälp. En förutsättning för rättshjälp är att din årsinkomst inte överstiger 260 000 kronor. Om du beviljas rättshjälp ska du betala en rättshjälpsavgift. Rättshjälpsavgiften är en procentuell andel av ersättningen till rättshjälpsbiträdet. Rättshjälpsavgiften beräknas individuellt. Till skillnad mot en rättsskydd ersätter den allmänna rättshjälpen inte din motparts rättegångskostnader om du skulle bli skyldig att betala dessa.

Ring eller skicka ett mejl till oss med din fråga

Gävle
026-222 70 00
Mail

Söderhamn
026-222 70 00
Mail

Sollentuna
08-121 650 00
Mail

Uppsala
018-843 80 00
Mail

Sundsvall
060-17 09 90
Mail

Eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.