Brottmål

Vi har stor processvana inom straffrätt och vi åtar oss uppdrag som försvarare, målsägandebiträde och vi åtar oss även uppdrag som särskild företrädare för barn.

Offentlig försvarare

Den offentlige försvararen skall se till att klienten får en rättvis behandling vid kontakt med såväl polis, åklagare och domstol. Vid polisförhör bör en offentlig försvarare närvara. Den som är anhållen, häktad eller misstänks för brott som kan ge mer än sex månaders fängelse har rätt att få en offentlig försvarare.

Du kan själv begära vilken advokat du vill ha som försvarare. Om du inte väljer någon utser domstolen en advokat.

Staten bekostar den offentliga försvararen, men om den misstänkte döms för brottet och har ekonomiska möjligheter kan återbetalningsskyldighet till staten uppstå.

Målsägandebiträde

Målsägandebiträde är ett särskilt biträde som förordnas av allmän domstol för den som har drabbats av brott. Målsägandebiträdets uppgift är att tillvara dina intressen samt vara ett stöd för dig som drabbats av brott under hela rättsprocessen. En viktig uppgift för målsägandebiträdet är att även bistå målsäganden att föra talan om skadestånd, s.k. enskilt anspråk i anledning av brottet. Du har möjlighet att begära en viss jurist som målsägandebiträde.

Särskild företrädare för barn

Barn som utsatts för brott har rätt till en särskild företrädare som skall tillvarata barnets intressen vid en rättsprocess. Den särskilda företrädaren skall tillse att barn erhåller det skadestånd som det är berättigat till. Särskild företrädare för barn utses av tingsrätten.

Ring eller skicka ett mejl till oss med din fråga

Gävle
026-222 70 00
Mail

Söderhamn
026-222 70 00
Mail

Sollentuna
08-121 650 00
Mail

Uppsala
018-843 80 00
Mail

Sundsvall
060-17 09 90
Mail

Eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.