previous arrow
next arrow
Slider

Välkommen till Advokaterna Tiberg & Willerius

– där engagemang, kunskap och tillgänglighet kännetecknar vår verksamhet.

Ledamot av Sveriges advokatsamfund

Hos Advokaterna Tiberg & Willerius hjälper vi enskilda personer med juridiska problem. Här finns specialistkompetens inom brottmål, familjerätt, socialrätt och utlänningsrätt. Samtliga jurister hos oss är engagerade och kunniga och vi hjälper dig genom hela rättsprocessen.

Sedan den 1 januari 2024 i samarbete med advokat Jari Smolander i Västerås.

Tystnadsplikt

Det råder tystnadsplikt mellan klienten och advokaten avseende det som anförtrotts advokaten inom ramen för advokatverksamheten, eller som advokaten i samband därmed fått kännedom om. Undantag från tystnadsplikten gäller i vissa särskilt angivna fall.