previous arrow
next arrow
Slider

Välkommen till Advokatfirman Tiberg & Co

– där engagemang, kunskap och tillgänglighet kännetecknar vår verksamhet.

Ledamot av Sveriges advokatsamfund

På Advokatfirman Tiberg & Co hjälper vi enskilda personer med juridiska problem. Här finns specialistkompetens inom brottmål, familjerätt, socialrätt och utlänningsrätt. Samtliga jurister hos oss är engagerade och kunniga och vi hjälper dig genom hela rättsprocessen.

Tystnadsplikt

Det råder tystnadsplikt mellan klienten och advokaten avseende det som anförtrotts advokaten inom ramen för advokatverksamheten, eller som advokaten i samband därmed fått kännedom om. Undantag från tystnadsplikten gäller i vissa särskilt angivna fall.

Kostnadsfri juridisk rådgivning

Vi erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning på Gottsundabiblioteket i Uppsala och på Gävle stadsbibliotek. På tisdagar jämna veckor klockan 18.00-19.00 träffar du oss på Gottsundabiblioteket och på tisdagar ojämna veckor klockan 16.00-17.00 träffar du oss på Gävle stadsbibliotek. En av våra jurister finns på plats varje gång. Välkomna!