C94A4900C94A4951C94A4885C94A4908C94A5085C94A5158

Välkommen till Advokatfirman Tiberg & Co

- där engagemang, kunskap och tillgänglighet kännetecknar vår verksamhet.

På Advokatfirman Tiberg & Co hjälper vi enskilda personer med juridiska problem. Här finns specialistkompetens inom brottmål, familjerätt, socialrätt och utlänningsrätt. Samtliga jurister hos oss är engagerade och kunniga och vi hjälper dig genom hela rättsprocessen.

Tystnadsplikt

Det råder tystnadsplikt mellan klienten och advokaten avseende det som anförtrotts advokaten inom ramen för advokatverksamheten, eller som advokaten i samband därmed fått kännedom om. Undantag från tystnadsplikten gäller i vissa särskilt angivna fall.