Utlänningsrätt

Utlänningsärenden är många gånger komplexa och kräver stor kunskap om andra länder och kulturer. Vi bistår dig i ärenden som rör asyl, uppehållstillstånd på grund av arbete, anknytning, studerande eller besökande. Du kan vända dig till oss om du har frågor gällande medborgarskap. Vi biträder även klienter som Migrationsverket har tagit i förvar. I ärenden som rör asylfrågor eller övriga tillståndsfrågor kan du få ett offentligt biträde. Du har möjlighet att för Migrationsverket ange vem du vill ha som offentligt biträde.